Připojme se k výzvě ADCM Olomouc, které zve k novéně modliteb za český národ, jeho představitele a nadcházející prezidentské volby.

Začátek novény je v pátek 19.1.2018 a konec v sobotu 27.1.2018.


Text novény:

Vzývání Ducha Svatého:
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za volby:
Všemohoucí věčný Bože, Ty všechno řídíš s obdivuhodnou moudrostí a láskou. Dovoláváme se Tvé prozřetelnosti a prosíme Tě za naši vlast, ve které žijeme a kterou milujeme. Naplňuj nás svým Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, aby každý z nás podle svých možností přispíval ke šťastné budoucnosti naší země. Na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti. Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka, ať čestně spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti. Před nadcházejícími volbami Tě také prosíme, abys nám i našim spoluobčanům dal rozvážnost a moudrost, abychom zodpovědně zvolili takového prezidenta, který bude usilovat o skutečné blaho celé naší společnosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba "Otče náš" a "Zdrávas Maria"... (případně desátek Růžence)

Svatý Cyrile a Metoději – orodujte za nás.
Svatý Václave – oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká – oroduj za nás.
Všichni čeští patronové – orodujte za nás.

Celá novéna také ke stažení:
pdf: http://mladez.ado.cz/www/files/novena-modliteb-za-cesky-narod.pdf
docx: http://mladez.ado.cz/www/files/novena-modliteb-za-cesky-narod.docx