Davidův potomku slavný,
světlo patriarchů dávných,
ó svatý Josefe,
snoubenče Boží Rodičky,
pros za nás nyní i vždycky,
pěstoune Ježíšův.

Čisté Panny cudný strážce,
Syna Božího ochránce,
ó svatý Josefe,
přimluv se za nás zvlášť nyní,
ty hlavo svaté Rodiny,
živiteli Kristův.

Muži Bohem vyvolený,
spravedlivý, čistý, věrný,
ó svatý Josefe,
zrcadlo trpělivosti,
k moudrosti a statečnosti
uč nás jít cestou tvou.

Kéž jak ty ctíme chudobu,
věrní jsme Božímu slovu,
ó svatý Josefe;
tys zářným vzorem otcům všem
a dělníkům jsi příkladem,
buď rodin oporou.

Veď naše srdce k čistotě,
utěšuj v těžkém životě,
ó svatý Josefe,
vlévej naději nemocným,
buď v smrti ochráncem mocným,
vypros v nebi místa.

Pomoz nám všem žíti svatě,
záštitou buď církve svaté,
ó svatý Josefe,
ducha zla od nás zapuzuj,
jednou u soudu při nás stůj,
přimluv se u Krista.

(hymnus z breviáře)