Dnešního dne si připomínáme sv. Ritu z Cascie, augustiniánku-poustevnici a mystičku. Svatá Rita (snad zkráceno z Margarita) z Cascie je velmi známá světice. Žila v 15. století v italské Umbrii. V mladém věku byla proti své vůli provdána za násilnického muže. Trpělivě snášela jeho hrubosti a smířila ho s Bohem. Měli spolu dva syny. Po osmnácti letech manželství byl její manžel zavražděn. Synové odpřísáhli krevní mstu a chtěli otcova vraha zabít. Rita se modlila, aby její synové raději zemřeli, než aby vraždili. Oba mladíci zakrátko zemřeli.

Rita poté požádala o přijetí u augustiniánek-poustevnic v Cascii. Roku 1443 přijala Kristovy rány od trnové koruny, které pak nosila až do konce života.
Zemřela 22. května 1457. S její smrtí je spojen zázrak. Ač byl květen, byla zima. Rita chtěla, aby ji byla přinesena rozkvetlá růže. Zahradník skutečně v zahradě, i přes zimu, našel kvetoucí keř, a růži ji přinesl. Od tohoto zázraku se odvijí zvyk (praktikovaný dodnes v Itálii a v celém augustiniánském řádu) - žehnat 22. května růže.


Rita tedy byla manželkou, matkou, vdovou i řeholnicí. Bývá zobrazována s růžemi nebo trnovou korunou. Utíkají se k ní lidé sužovaní mnoha beznadějnými problémy, zvláště rodinnými.

Je patronkou:
- v bezvýchodných situacích a obtížných zkouškách;
- zoufajících žen i žen neplodných a rodičovství;
- nešťastných manželů; vzývána při manželských problémech
- a pomocnice proti neštovicím

Filmové zpracování: Sv. Rita

Zdroj ilustrace

Novéna ke svaté Ritě

Modlitba ke sv. Ritě:

Svatá Rito,
trpěla jsi tak, jako trpím teď já.
Modlila ses tak, jako se teď modlím já.
Bála ses tak, jako se bojím já.
Plakala jsi tak, jako pláču já.
Toužila jsi po radostném a pokojném srdci, tak jako já.
Prosila jsi o lásku, jako prosím dnes já.
Věřila jsi Bohu tak, jako mu věřím i já.

Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne,
neboť se nacházím
v krizi smutku a únavy;
trpím úzkostí pro nemoc,
trápím se nedostatkem odvahy;
nedůvěřuji dostatečně Boží dobrotě;
neumím se smířit s cestou kříže;
nedávám svoje utrpení do vykupitelského toku společenství svatých a Kristova mystického těla;
nenabízím své rodině zdroje tvé něžnosti;
nežiji lásku s odpuštěním;
nesmiřuji lidi;
neprožívám blaženost křesťanské věrnosti;
nelítám na křídlech modlitby;
nestávám se vínem radosti a často nenacházím správná slova chvály a díků vůči jiným.
Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne,
abych měl dostatek lásky k Bohu a k bližním;
abych měl dost víry a důvěřoval Bohu i v mlze;
abych měl dost naděje a viděl daleko, až k nebeské blažené věčnosti.

Prosíme tě, Bože, dej nám moudrost kříže a statečnost, kterými jsi štědře obdařil svatou Ritu; ať všechna svá soužení spojujeme s utrpením Kristovým, abychom dosáhli podílu na jeho velikonočním tajemství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.