Ježíši, chlebe andělský,
ty jsi Pán a Bůh můj,
po tobě lačníme vždycky,
ty nás krm, napojuj.
Ježíši, lačním, nakrm mě,
Ježíši, žízním, napoj mě,
tys Pán můj a Bůh můj.

Ježíši, bloudím, hledej mě,
ty jsi pravá cesta;
Ježíši, jsem slepý, veď mě,
sviť mi, světlo světa.
Ježíši, jsem nuzný, chudý,
ty jsi bohatý, Pán mocný,
uzdrav, jsem nemocný.

Ježíši, truchlím, navštiv mě,
jsem smutný, utěš mě;
Ježíši, slábnu, posil mě,
neznámý, přijmi mě.
Jsem příchozí od daleka,
má duše se v hříších leká,
veď, proveď, doveď mě.

(dnešní hymnus z breviáře)