Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

Sk 27,20

„Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme.“

Ž 119,105–110

Mk 4,35–41

Zamyšlení

Kristus je naše světlo a náš průvodce. Bez tohoto světla a vedení ztrácíme orientaci. Když křesťané ztrácejí ze zřetele Krista, ovládá je strach a vzniká mezi nimi rozdělení. A co víc – mnozí lidé dobré vůle, kteří stojí mimo církev, pak nedokážou Kristovo světlo vidět, protože když jsme jako křesťané rozdělení, odrážíme ho s menším jasem nebo ho dokonce úplně zastiňujeme. Pokud ale Kristovo světlo hledáme, přibližujeme se k sobě navzájem a toto světlo pak odrážíme mnohem jasněji a stáváme se skutečným znamením Krista, který je světlo světa.

 

 

Modlitba

Bože, tvé slovo je světlem pro naše kroky
a bez tebe ztrácíme směr a orientaci.
Osvěcuje nás,
abychom vedeni tvým slovem kráčeli po tvé cestě.
Kéž naše církve touží po tvém vedení,
útěše a proměňující přítomnosti.
Dej nám poctivost,
bez které jen těžko poznáme,
kdy druhým znemožňujeme vidět tvé světlo,
a daruj nám milost,
abychom se s nimi mohli o tvé světlo dělit.
Prosíme o to ve jménu tvého Syna,
který nás, kdo ho následujeme,
povolává být světlem světa.
Amen.

 

 

Převzato z:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200106texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2020