Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

Sk 28,3–6

„Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou: ‚Ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal na živu.‘ Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh.“

Ž 119,137–144

Mt 18,1–6

Zamyšlení

Místní obyvatelé si uvědomili, že se mýlili, když Pavla považovali za vraha, a proto svůj názor změnili. Mimořádná událost se zmijí ostrovanům umožnila vidět věci novým způsobem: takovým, který je připraví vyslechnout Pavlem předávané Kristovo poselství. Když usilujeme o jednotu a smíření křesťanů, často nám nezbývá než začít nově přemýšlet nad tím, jak se díváme na ostatní tradice a kultury. To ovšem není možné, aniž bychom se stále znovu obraceli ke Kristu a učili se překonávat pocity, kdy druhé považujeme za hrozbu. Pak se budeme moci zbavit negativních pohledů na druhé a posunout se na cestě k jednotě.

 

Modlitba

Všemohoucí Bože,
obracíme se k tobě s kajícím srdcem.
Pomáhej nám, když se upřímně snažíme nalézt tvou pravdu,
očišťuj nás od nespravedlivých názorů na druhé
a veď naše církve, aby rostly ve vzájemném společenství.
Dej, ať se dokážeme zbavit strachu
a lépe rozumět sobě navzájem i cizincům mezi námi.
Prosíme o to ve jménu toho, který je nejvýš spravedlivý,
tvého milovaného Syna Ježíše Krista.
Amen.

 

 

Převzato z:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200106texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2020