Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

Sk 28,8–10

„Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu.“

Ž 103,1–5

Mt 10,7–8

Zamyšlení

Tento příběh je plný zmínek o tom, že někdo dává, anebo přijímá: Pavel přijímá neobyčejnou laskavost od ostrovanů a zároveň dává uzdravení Publiovu otci i dalším lidem. Všech 276 cestujících, kteří v bouři přišli o všechno, přijímá hojné zásoby na další plavbu. Jako křesťané jsme povoláni prokazovat neobyčejnou laskavost. Abychom ale mohli dávat, musíme se nejprve naučit přijímat – od Krista i od druhých lidí. Častěji, než si to vůbec uvědomujeme, jsme příjemci laskavostí od těch, kdo jsou jiní než my. Tyto projevy jsou zároveň znamením štědrosti a uzdravení, které dává Pán. Když nás uzdravil, jsme také odpovědní za to, že všechno, co jsme od něj přijali, budeme také předávat dál.

 

Modlitba

Bože, Dárce života,
děkujeme ti za dar tvé slitovné lásky,
která nás utěšuje a posiluje.
Dej, prosíme, aby se naše církve neuzavíraly
a ochotně přijímaly tvé dary od sebe navzájem.
Dej ducha štědrosti nám všem,
kdo společně putujeme cestou k jednotě všech křesťanů.
Prosíme o to ve jménu tvého Syna,
který s tebou a Duchem Svatým kraluje na věky věků.
Amen.

 

 

Převzato z:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200106texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2020