Archiv Březen 2015

Modlitba za svět u příležitosti Světového setkání rodin ve Filadelfii roku 2015

Bože a Otče nás všech,v jednotě s Ježíšem, svým Synem a naším Spasitelem,jsi nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve. Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám,aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu. Dej, ať příklad…

Shromážděni pospolu - tip na modlitbu před jídlem

Shromážděni pospolu, když usedáme ke stolu, jak Pán Ježíš s učedníky, vzdáváme ti Bože díky. Za ty dary požehnané přijmi srdce odevzdané. Amen.