Archiv Květen 2016

Modlitba ke sv. Ritě

Dnes (tak trochu ve stínu Nejsvětější Trojice) slaví svátek sv. Rita, nezapomeňme ji prosit o přímluvu: Svatá Rito,trpěla jsi tak, jako trpím teď já.Modlila ses tak, jako se teď modlím já.Bála ses tak, jako se bojím já.Plakala jsi tak, jako pláču já…

Maria, Prostřednice všech milostí

Možná si tento měsíc více uvědomujeme množství "titulů", které můžeme připojit Panně Marii před jméno nebo za jméno, zvlášť pokud se účastníme májových pobožností... Dnes také mj. slavíme svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, prosme Ji…

Světový den sdělovacích prostředků

Neděle 8. 5. 2016 je mj. také světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky. Světový den sdělovacích prostředků je jako jediný ustavený 2. vatikánským koncilem a slaví se v neděli před slavností Seslání Ducha svatého. Tématem letošního poselství…

Novéna k Duchu svatému

Dnešním dnem (tedy pátkem po Nanebevstoupení Páně) začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:touto svatodušní…