Archiv Červenec 2016

Modlitba ke sv. Anně, patronce Orlických hor

(autorka obrázku: Jarmila Haldová u příležitosti pouti ke sv. Anně u Sedloňovského Černého kříže) Se srdcem plným upřímné úcty skláníme se před Tebou, slavná svatá Anno. Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil a pro své mimořádné ctnosti stala ses hodnou…

Sv. Jakube, oroduj za nás

Jakube, tebe upřímněpísněmi svými chválíme,od sítí povolal tě Pán,abys šel vzhůru k výšinám. Hned, jak hlas jeho uslyšíš,i s bratrem všechno opustíš,chceš hlásat plný nadšeníKristovo jméno, učení. Tys svědek, který spatřit směl,dřív než Pán pro nás…

Modlitba ke sv. Máří Magdaléně

Dnešní liturgická památka Marie Magdalény se letos podle římského kalendáře nově slaví jako svátek! Viz zpráva ze zdroje Tiskového střediska Svatého stolce z 10. června 2016 Papež povýšil památku Marie Magdalény na svátek Více o sv. Máří Magdaléně v…

Modlitba ke sv. Marii Goretti

Sv. Marie Goretti, panna a mučednice (nez. památka 6. července), zemřela ve svých 12 letech. Mladík, který s nimi žil v domě, se ji pokoušel znásilnit a když se bránila, pobodal ji nožem. Před smrtí ještě svému vrahovi odpustila: „Pro lásku k Ježíši…

Modlitba ke sv. Prokopovi

Na přímluvu sv. Prokopa Bůh uzdravuje a osvobozuje od démonických svázaností i dnes: Pane Ježíši Kriste, který jsi prolil svou krev za moje hříchy a zemřel za mne na kříži, na mocnou přímluvu sv. Prokopa osvoboď a uzdrav mne z ... (jmenujme…