Začínáme

Proč je třeba se modlit za signály.cz? Jedno lidové přísloví říká: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání." To znamená, že náš pohyb na vlnách signály.cz bez modlitby je jako plout na lodi bez kormidla. Můžeme doplout do závratných dálek nebo…

Co je v životě důležité?

Co je vůbec důležité? Co je v životě člověka důležité? Byli jsme stvořeni do vztahu. A ve vzájemných vztazích také máme žít, jsou naší každodenní zkušeností (ať už pozitivní, nebo v některých případech i negativní). Byli jsme stvořeni do vztahu.…