Týden modliteb za mládež 2018

V týdnu před Květnou nedělí 18.–25. 3. 2018 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk…

Novéna za prezidentské volby

Připojme se k výzvě ADCM Olomouc, které zve k novéně modliteb za český národ, jeho představitele a nadcházející prezidentské volby. Začátek novény je v pátek 19.1.2018 a konec v sobotu 27.1.2018.

Týden modliteb za jednotu 2018

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: "Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle." (Ex 15,6).…

Modleme se za prezidenta

Už jen 14 dní zbývá do volby prezidenta... Spojme se v modlitbě za voliče i budoucího prezidenta: Modlitba za voliče Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se…

Vánoční modlitby

Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě, přijď mezi nás! Přijď do mé duše a proměň ji. Přijď do našich rodin a obnov je. Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami, v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět. Amen (Benedikt…

Modlitba za politiky volbou nekončí

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti." (1 Tim 2,1-2)

Mše sv. za úmysly ze Signálů - 17.9.2017 v 8h

Každý z nás potřebujeme vzájemnou modlitební podporu, kterou můžeme najít mj. i tady na Signálech, ať už v modlitbě růžence, ve společenství Modlitba se signaly.cz, nebo nově i prostřednictvím přímluv. Za vložené modlitební úmysly do nově zavedené…

Světový den modliteb za péči o stvoření

Dne 1. září slavíme ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit výroční „Světový den modliteb za péči o stvoření“, který vyhlásil papež František v roce 2015.

Modleme se za Signály: týden čtvrtý

Vstoupili jsme do čtvrtého týdne společné modlitby za web signály.cz. Tentokrát bychom chtěli prosit za nové uživatele, za dobrovolníky a spolupracovníky Signálů i za dobrou organizaci CSM v Olomouci. foto: www.pixabay.com, licence CC0 Týden od 7. 8…

Modleme se za Signály: týden třetí

Do Celostátního setkání v Olomouci zbývají dva týdny. Nezapomeňme v modlitbách na naše společenství, na tým redakce ani na hosty a přednášející na CSM. foto: www.pixabay.com, licence CC0 Týden od 31. 7. do 6. 8. 2017 1. Prosme Pána Boha za odpuštění…