Modleme se za Signály: týden druhý

Vstupujeme do dalšího týdne před Celostátním setkáním mládeže v Olomouci. V modlitbě chceme prosit o Boží vedení, za blogery, vývojáře a stan Signálů na CSM. foto: http://maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 Týden od 24. 7. do 30. 7. 1. Prosme za…

Modleme se za Signály: týden první

Do Celostátního setkání v Olomouci zbývají čtyři týdny. Tato akce bude významná nejen pro její účastníky z řad mladých, ale také pro Signály. Oslavíme zde 10 let existence komunitního webu signály.cz. Chtěli bychom oslovit novou generaci uživatelů.…

Den modliteb za kněze

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která letos připadá na pátek 23. června 2017, mohou věřící pamatovat v modlitbě zejména na kněze. Proběhne totiž Světový den modliteb za posvěcení kněží, ustanovený svatým Janem Pavlem II. Více v článku…

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen. Další modlitby k Duchu…

Litanie ke sv. Zdislavě

Sv. Zdislava je patronkou rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Litanie ke sv. Zdislavě: Pane, smiluj se nad námi!Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi! Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš…

Den modliteb za média 2017

Dnešní neděle je věnována také modlitbám za sdělovací prostředky. Připojme se i my. Děkujme a prosme nejen za Signály. Převzato z webu: Paulínky

Modlitby za povolání

Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí 4. nedělí velikonoční - tzv. nedělí Dobrého pastýře, která je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Pro modlitby je možné využít textů z příručky, která je…

Týden modliteb za mládež 2017

V týdnu před Květnou nedělí 2.–9. 4. 2017 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) ".…

Den modliteb za úctu k počatému životu

Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. 3. také jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Jsou pořádány různé přednášky, pochody pro život a modlitební shromáždění.

24 hodin pro Pána

Modlitební akce "24 hodin pro Pána" je vyhlášena na období pátku 24. a soboty 25. března.