Nejdůležitější rozhovor dne

Znáte to, zase někdo volá... chce sjednat schůzku ...prý moc důležitou. Při pohledu do diáře ale zjišťujete, že není kam nacpat. Jsou tam už jiné schůzky, možná ještě důležitější, možná úplně zbytečné, ty, které jsou jen tak z povinnosti... No…

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se připojují křesťané z celého světa k modlitbě za jednotu křesťanů. Aktuální texty k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. U nás vydala ČBK a ERC.…

Modlitba za řešení uprchlické krize

Narazila jsem na dosti aktuální modlitbu, ke které by bylo dobré se připojit i na signálech: "Prosíme tě, Otče, shlédni na své stvoření. Nedej vyniknout zmatku, který vzniká v Evropě s takzvanou uprchlickou krizí. Nedovol, aby to, co se děje,…

Litanie ke všem svatým

Já N..., bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony.…

Modlitba za domov

V rámci oslav vzniku samostatného československého státu se ve dnech od 27. do 28. října 2015 bude v Praze (pod hlavičkou Ekumenické rady církví v ČR) konat devátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Připojit k modlitbě za…

Modlitba spíše pláčem než slovy

Je mnoho způsobů jak se člověk může modlit... Že nemáme čas a neumíme se v modlitbě dobře vyjádřit?Ne vždycky k tomu je potřeba hodně času a mnoho slov... Stačí dlouhotrvající náklonnost mysli, touha, povzdech, pláč... "V určitých hodinách obracejme…

Misijní Most Modlitby

Papežská misijní díla i letos vybízejí k vytvoření společnéhoMisijního Mostu Modlitby (MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se…

9. den novény za NEK

9.den – pátek 16.10.2015 „Proste a dostanete, hledejte a naleznete“ /Mt 7,7/ sv. Petr Julián Eymard /1811 - 1868/: „Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem;…

8. den novény za NEK

8.den – čtvrtek 15.10.2015 „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ /Žalm 34,9/ sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/: „Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky…

7. den novény za NEK

7.den – středa 14.10.2015 „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ /Jan 6,51/ sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/: „Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a…