Modlitba za řešení uprchlické krize

Narazila jsem na dosti aktuální modlitbu, ke které by bylo dobré se připojit i na signálech: "Prosíme tě, Otče, shlédni na své stvoření. Nedej vyniknout zmatku, který vzniká v Evropě s takzvanou uprchlickou krizí. Nedovol, aby to, co se děje,…

Litanie ke všem svatým

Já N..., bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony.…

Modlitba za domov

V rámci oslav vzniku samostatného československého státu se ve dnech od 27. do 28. října 2015 bude v Praze (pod hlavičkou Ekumenické rady církví v ČR) konat devátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Připojit k modlitbě za…

Modlitba spíše pláčem než slovy

Je mnoho způsobů jak se člověk může modlit... Že nemáme čas a neumíme se v modlitbě dobře vyjádřit?Ne vždycky k tomu je potřeba hodně času a mnoho slov... Stačí dlouhotrvající náklonnost mysli, touha, povzdech, pláč... "V určitých hodinách obracejme…

Misijní Most Modlitby

Papežská misijní díla i letos vybízejí k vytvoření společnéhoMisijního Mostu Modlitby (MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se…

9. den novény za NEK

9.den – pátek 16.10.2015 „Proste a dostanete, hledejte a naleznete“ /Mt 7,7/ sv. Petr Julián Eymard /1811 - 1868/: „Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem;…

8. den novény za NEK

8.den – čtvrtek 15.10.2015 „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ /Žalm 34,9/ sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/: „Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky…

7. den novény za NEK

7.den – středa 14.10.2015 „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ /Jan 6,51/ sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/: „Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a…

6. den novény za NEK

6.den – úterý 13.10.2015 „ Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebevse zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“ /Flp 2,6v-v7/ sv. Klára z Assisi /1194 – 1253/: „A přeji si, aby se těmto nejsvětějším…

5. den novény za NEK

5.den - pondělí 12.10.2015 „Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody“ /Zj 7,17/ sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274/: „Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být…