Modlitba za vodu pro VESMÍR

Diecézní centrum života mládeže Vesmír hlásí: "Aktuální info z Vesmíru: dnes nám po 10 letech poprvé došla voda. Proto jsme se rozhodli zkrátit taneční týden do pátku. Proto se přesouvá galavečer na dnešní večer a zítra bude odjezd. Prosíme o…

Za Synodu o rodině

Papež František vyzval k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině: „Vybízím vás, abyste zintenzivnili svoje modlitby“ na úmysl biskupské synody, aby „uzrálo pravé duchovní rozlišování,…

Modlitba ke sv. Anně

Obraz sv. Anny (patronky Orlických hor) u Sedloňovského Černého křížeautorka obrazu: Jarmila Haldová Bože, ty jsi dal svaté Anně milost, být matkou nejsvětější Panny Marie, Matky našeho Spasitele. Dej, abychom podle jejího vzoru s radostí vítali…

Modlitba je mostem, obranou, prevencí, pramenem, pokrmem...

"Svou vlastní povahou modlitba je:- sjednocením člověka s Bohem,- oporou světa,- mostem překlenujícím zkoušky, - obranou proti pokušením,- prevencí proti duchovním zápasům,- pramenem ctností, - pokrmem duše, - výrazem naděje, - odstraněním smutku,-…

9. přímluvná modlitba k uznání Jana Husa

9. Přímluvná modlitba k uznání Mistra Jana Husa ze strany katolické církve Na papežovu výzvu při jeho první návštěvě u nás, pracovala deset let ekumenická skupina historiků a teologů z různých církví, především z České republiky. Výsledkem práce…

7. a 8. modlitba k výročí Mistra Jana Husa

7. Modlitba za osobu Mistra Jana Husa jako znamení rozdělení Nacionalistické postoje druhé poloviny 19. století využívaly pro své ospravedlnění postavu Mistra Jana Husa. Interpretace jeho myšlenek a díla byly na jedné straně jedním z iniciačních…

Modlitba před dovolenou

Možná se i vám (stejně jako mně dnes) bude hodit modlitba před začínající dovolenou: Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést…

6. Přímluvná modlitba

6. Přímluvná modlitba odkazující na dopady třicetileté války, konfesního a náboženského pronásledování Třicetiletou válkou vyvrcholilo zneužití konfesního rozdělení Evropy k mocenskému boji. Vojska pod protestantskou i katolickou vlajkou se…

5. přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba vztahující se k husitskému hnutí Tragická smrt Mistra Jana Husa způsobila hlubokou ránu v srdcích mnohých křesťanů naší země, které jeho úsilí o reformu církve inspirovalo a oslovilo. Horlivá snaha obhajovat jeho myšlenky na jedné…

4. Modlitba vyznání vin

4. Modlitba vyznání vin v konkrétních historických okolnostech naší země, Mistr Jan Hus Vzájemných zranění a roztržek mezi křesťany naší země bylo během uplynulých šesti staletí mnoho. Připomeňme si s lítostí a kajícností aspoň některé a prosme za…