rubrika Modlitební výzvy


8. den: Štědrost – přijímat a dávat

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,8–10„Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z…

7. den: Obrácení – proměnit srdce i mysl

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,3–6„Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had…

6. den: Pohostinnost – prokazovat neobyčejnou laskavost

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,1–2.7„Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny…

5. den: Síla – lámat chléb na cestu

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,33–36„Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: ‚Už čtrnáct dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste o hladu. Proto vás vybízím,…

4. den: Důvěra – nebojte se a věřte

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,23–26„Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny,…

3. den: Naděje – Pavlovo poselství

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,22.34„Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. (…) Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě…

2. den: Osvícení – hledat a předávat Kristovo světlo

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,20„Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme.“Ž 119,105–110Mk 4…

1. den: Smíření - hodit náklad přes palubu

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,18–19.21„Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili; a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní…

Za jednotu církve proti ďáblovým útokům

Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům.

Den modliteb za péči o stvoření 2018

Dnes slavíme výroční „Světový den modliteb za péči o stvoření“, který vyhlásil papež František v roce 2015. K celosvětové modlitbě za chválu a laskavou péči o přírodu a vůbec veškeré Stvoření se můžete připojit sami nebo ve společenství kdykoliv a…

Modlitba za vláhu

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními, a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a nám svítí světlem svým, jest krásné a září leskem velikým jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na…

Modlitba za společenství

Pamatujete v modlitbě na Signály? V srpnu se můžete připojit k modlitbě za naše společenství, v nichž se odehrává významná část signálního života.

52. světový den sdělovacích prostředků

Papež František vydal poselství k 52. Světovému dni sdělovacích prostředků. Ten si každoročně připomínáme poslední neděli před Letnicemi, letos tedy dnes 13. května 2018. Plné znění poselství najdete také v tomto článku s.magazínu Motem letošního…

Novéna před biskupským svěcením

Novéna před biskupským svěcením o. Zdenka Wasserbauera Protože nás o. Zdenek (jako bohoslovce) opakovaně prosil o modlitby, připravil jsem tuto krátkou novénu, kterou se můžeme společně modlit 9 dní před jeho biskupským svěcením. Při něm bude o.…

Týden modliteb za povolání 2018

Týden modliteb za duchovní povolání začíná v pondělí 16. 4. 2018 a vrcholí Světovým dnem modliteb za duchovní povolání na čtvrtou neděli velikonoční, zvanou neděle Dobrého pastýře. Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k…

Týden modliteb za mládež 2018

V týdnu před Květnou nedělí 18.–25. 3. 2018 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk…

Novéna za prezidentské volby

Připojme se k výzvě ADCM Olomouc, které zve k novéně modliteb za český národ, jeho představitele a nadcházející prezidentské volby. Začátek novény je v pátek 19.1.2018 a konec v sobotu 27.1.2018.

Týden modliteb za jednotu 2018

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: "Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle." (Ex 15,6).…

Modleme se za prezidenta

Už jen 14 dní zbývá do volby prezidenta... Spojme se v modlitbě za voliče i budoucího prezidenta: Modlitba za voliče Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se…

Modlitba za politiky volbou nekončí

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti." (1 Tim 2,1-2)

Světový den modliteb za péči o stvoření

Dne 1. září slavíme ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit výroční „Světový den modliteb za péči o stvoření“, který vyhlásil papež František v roce 2015.

Den modliteb za kněze

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která letos připadá na pátek 23. června 2017, mohou věřící pamatovat v modlitbě zejména na kněze. Proběhne totiž Světový den modliteb za posvěcení kněží, ustanovený svatým Janem Pavlem II. Více v článku…

Den modliteb za média 2017

Dnešní neděle je věnována také modlitbám za sdělovací prostředky. Připojme se i my. Děkujme a prosme nejen za Signály. Převzato z webu: Paulínky

Modlitby za povolání

Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí 4. nedělí velikonoční - tzv. nedělí Dobrého pastýře, která je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Pro modlitby je možné využít textů z příručky, která je…

Týden modliteb za mládež 2017

V týdnu před Květnou nedělí 2.–9. 4. 2017 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) ".…

Den modliteb za úctu k počatému životu

Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. 3. také jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Jsou pořádány různé přednášky, pochody pro život a modlitební shromáždění.

24 hodin pro Pána

Modlitební akce "24 hodin pro Pána" je vyhlášena na období pátku 24. a soboty 25. března.

Modlitba za CSM 2017 v Olomouci

Chceme se spolu modlit i za celostátní setkání mládeže. Společně se modlíme nejen tehdy, když jsme na stejném místě, ale i tehdy, když se s ostatními modlíme ve stejnou dobu. Modlíme se také spolu, když se nemůžeme sejít na stejném místě či ve…

Týden modliteb za jednotu 2017

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Tématem tohoto blížícího se modlitebního setkávání, kdy chceme prosit za jednotu křesťanů, bude citát: „Smíření – Kristova láska nás…

Alianční týden modliteb 8. - 15. 1. 2017

Alianční týden modliteb, který je nejrozšířenější modlitební mezidenominační iniciativou v ČR, proběhne 8. - 15. 1. 2017. V desítkách měst budou probíhat společná modlitební shromáždění místních sborů a farností. Tématem ATM 2017 jsou tentokrát děti…

Den modliteb za mír 1. 1. 2017

Zveřejňujeme výzvu České biskupské konference, která se týká modliteb za mír a rozeznění zvonů 1. ledna 2017, kdy si katolická církev připomíná Světový den modliteb za mír.

Světový den památky zesnulých dětí

V neděli 11. prosince se uskuteční Světový den památky zesnulých dětí. Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. I letos pořádá spolek Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku. Svíčky…

Modlitba za domov 2016

Je mnoho možností jak strávit státní svátek... ale... obchody budou stejně zavřené, na Hrad nás asi nikdo nepozval, na Staroměstském náměstí bude mela, takže zbývá využít volný sváteční čas nejlépe k modlitbě. :-) A že je za koho a za co se modlit!…

Den modliteb za mír - 20.9. 2016

Papež František vyzval věřící, farnosti i církevní sdružení, aby prožili úterý 20. září jako Den modliteb za mír. Právě v tento den se římský biskup zúčastní mezináboženského setkání v Assisi, během něhož se také na různých místech italského…

Světový den sdělovacích prostředků

Neděle 8. 5. 2016 je mj. také světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky. Světový den sdělovacích prostředků je jako jediný ustavený 2. vatikánským koncilem a slaví se v neděli před slavností Seslání Ducha svatého. Tématem letošního poselství…

Neděle za pronásledované křesťany

6. neděle velikonoční – neděle modliteb za pronásledované křesťany Předseda ČBK kardinál Dominik Duka zve o nadcházející neděli 1.5.2016 k modlitbám za pronásledované křesťany: U příležitosti 6. velikonoční neděle se na katolické biskupy v ČR…

Týden modliteb za mládež 2016

Už zítra na 5. neděli postní 13. 3. 2016 začíná Týden modliteb za mládež a potrvá až do 20. 3. 2016. Již tradičně se jedná o týden před Květnou nedělí a tedy také před diecézním setkáním mládeže, které se letos koná v sobotu 19. 3. 2016. Připojme se…

Modlitba za manželství

Modleme se zvláště tento týden za manželství. Neboť jak zní motto letošního právě probíhajícího národního týdne manželství: "Manželství je víc než kus papíru." Pro inspiraci můžeme použít slova modlitby manželů od P. Vojtěcha Kodeta: Pane Ježíši,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se připojují křesťané z celého světa k modlitbě za jednotu křesťanů. Aktuální texty k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. U nás vydala ČBK a ERC.…

Modlitba za řešení uprchlické krize

Narazila jsem na dosti aktuální modlitbu, ke které by bylo dobré se připojit i na signálech: "Prosíme tě, Otče, shlédni na své stvoření. Nedej vyniknout zmatku, který vzniká v Evropě s takzvanou uprchlickou krizí. Nedovol, aby to, co se děje,…

Modlitba za domov

V rámci oslav vzniku samostatného československého státu se ve dnech od 27. do 28. října 2015 bude v Praze (pod hlavičkou Ekumenické rady církví v ČR) konat devátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Připojit k modlitbě za…

Misijní Most Modlitby

Papežská misijní díla i letos vybízejí k vytvoření společnéhoMisijního Mostu Modlitby (MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se…

9. den novény za NEK

9.den – pátek 16.10.2015 „Proste a dostanete, hledejte a naleznete“ /Mt 7,7/ sv. Petr Julián Eymard /1811 - 1868/: „Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem;…

8. den novény za NEK

8.den – čtvrtek 15.10.2015 „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ /Žalm 34,9/ sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/: „Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky…

7. den novény za NEK

7.den – středa 14.10.2015 „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ /Jan 6,51/ sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/: „Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a…

6. den novény za NEK

6.den – úterý 13.10.2015 „ Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebevse zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“ /Flp 2,6v-v7/ sv. Klára z Assisi /1194 – 1253/: „A přeji si, aby se těmto nejsvětějším…

5. den novény za NEK

5.den - pondělí 12.10.2015 „Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody“ /Zj 7,17/ sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274/: „Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být…

4. den novény za NEK

4.den – neděle 11.10.2015 „Pán můj a Bůh můj“ /Jan 20, 28/ sv. Terezie z Lisieux /1873–1897/: „Kdyby lidé pochopili význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela“ http://citaty.net/autori/terezie-z-lisieux/ Bůh se…

3. den novény za NEK

3. den – sobota 10. 10. 2015 „To konejte na mou památku“ (Lk 22, 19) sv. Alfons Maria z Liguori (1696 – 1787): „Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu andělé svými službami a lidé svými pracemi, pokáním a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou…

2. den novény za NEK

Novéna NEK2015 2. den – pátek 9.10. 2015 „Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království“ /Lk 14,15/ bl. Terezie z Kalkaty /1910 - 1997/: "Slavení mše svaté je pro mne životně důležité. Mohu být unavená nebo cestovat, ale nikdy se…

Novéna za NEK 2015

"Milí přátelé, máme možnost se duchovně připravit na blížící se Národní eucharistický kongres v Brně také touto novénou," říká o. Jan Linhart, biskupský vikář HK, zástupce vedoucího Přípravné skupiny NEK. 1.den – čtvrtek 8.10.15 „Udělejte všechno,…

Anděle Boží, bojuj se mnou...

Autorky Sestry od Andělů - Ola, Asia, Bety :-)http://www.cs.siostryodaniolow.pl Doporučení sv. Otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním.…

1. září - půjdu a pomodlím se v přírodě

Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření. Přijměte spolu s námi výzvu papeže Františka a zapojte se do Dne, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě. (Při této příležitosti vznikla i událost na Facebooku) Světový den modliteb za péči o…

Modlitba za vodu pro VESMÍR

Diecézní centrum života mládeže Vesmír hlásí: "Aktuální info z Vesmíru: dnes nám po 10 letech poprvé došla voda. Proto jsme se rozhodli zkrátit taneční týden do pátku. Proto se přesouvá galavečer na dnešní večer a zítra bude odjezd. Prosíme o…

Za Synodu o rodině

Papež František vyzval k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině: „Vybízím vás, abyste zintenzivnili svoje modlitby“ na úmysl biskupské synody, aby „uzrálo pravé duchovní rozlišování,…

9. přímluvná modlitba k uznání Jana Husa

9. Přímluvná modlitba k uznání Mistra Jana Husa ze strany katolické církve Na papežovu výzvu při jeho první návštěvě u nás, pracovala deset let ekumenická skupina historiků a teologů z různých církví, především z České republiky. Výsledkem práce…

7. a 8. modlitba k výročí Mistra Jana Husa

7. Modlitba za osobu Mistra Jana Husa jako znamení rozdělení Nacionalistické postoje druhé poloviny 19. století využívaly pro své ospravedlnění postavu Mistra Jana Husa. Interpretace jeho myšlenek a díla byly na jedné straně jedním z iniciačních…

6. Přímluvná modlitba

6. Přímluvná modlitba odkazující na dopady třicetileté války, konfesního a náboženského pronásledování Třicetiletou válkou vyvrcholilo zneužití konfesního rozdělení Evropy k mocenskému boji. Vojska pod protestantskou i katolickou vlajkou se…

5. přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba vztahující se k husitskému hnutí Tragická smrt Mistra Jana Husa způsobila hlubokou ránu v srdcích mnohých křesťanů naší země, které jeho úsilí o reformu církve inspirovalo a oslovilo. Horlivá snaha obhajovat jeho myšlenky na jedné…

4. Modlitba vyznání vin

4. Modlitba vyznání vin v konkrétních historických okolnostech naší země, Mistr Jan Hus Vzájemných zranění a roztržek mezi křesťany naší země bylo během uplynulých šesti staletí mnoho. Připomeňme si s lítostí a kajícností aspoň některé a prosme za…

3. Modlitba vyznání hříchů

3. Modlitba vyznání hříchů, které zhanobily jednotu Těla Kristova Modleme se, aby skrze přiznání hříchů, které trhaly jednotu Těla Kristova a zraňovaly bratrskou lásku, byla narovnána cesta ke vzájemnému smíření a společenství všech křesťanů naší…

2. Modlitba vyznání vin

2. Modlitba vyznání vin spáchaných ve službě pravdě Během dějin se někteří ve jménu víry, pravdy a morálky uchylovali k metodám odporujícím evangeliu. Modleme se, aby každý z nás následoval Pána Ježíše, který je tichý a pokorného srdce. ... Pane,…

1. Přímluvná modlitba vyznání hříchů

Tiskové středisko ČBK na svém facebookovém profilu každý den uvádí jednu z devíti přímluvných modliteb, ke které se můžeme připojit i my na signálech. Jedná se o sérii devíti přímluvných modliteb, které byly nedílnou součástí sobotní (20. 6. 2015)…

Modlitba za Dny víry

Jak jistě víte, již za 9 dní se v Praze koná evangelizační akce s názvem DNY VÍRY.Cílem je formou městských misií oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující…

Den modliteb za sdělovací prostředky - neděle 17.5.2015

Letošní poselství papeže Františka ke 49. světovému dni sdělovacích prostředků 17. května 2015 nese název "Sdílet rodinu: přednostní prostředí pro setkání v nezištné lásce". Dnešní výzva tedy spočívá v tom, abychom se znovu naučili vyprávět, a nejen…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí České biskupské konference určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křes­ťany ve světě. I letos, 10. května 2015, jsou stále aktuální Ježíšova slova o pronásledování pro jeho jméno.…

Týden modliteb za duchovní povolání (20. - 26. 4. 2015)

Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání. „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání…

Modlitba za synodu o rodině

Ježíši, Maria a Josefe,ve vás kontemplujemezář opravdové lásky, k vám se s důvěrou obracíme. Svatá Rodino Nazaretská, učiň z našich rodinrovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, opravdové školy evangeliaa malé domácí církve. Svatá Rodino…

Týden modliteb za mládež - 29. 3. 2015

Přímluvy Spolu s celou církví, spolu s mladými lidmi na celém světě se obraťme k Bohu, našemu Otci, prosme ho zvláště za mládež a volejme k němu: Dej mladým lidem dovedný jazyk, aby uměli znavené poučovat utěšujícím slovem. Otvírej každý den náš…

Týden modliteb za mládež - sobota 28. 3. 2015

Přímluvy Bůh nám slibuje nový domov ve věčné vlasti – svém království. S důvěrou v jeho slovo se k němu obracejme a volejme: Bože, dárce všech dobrých darů: Učiň svou církev domovem pro všechny národy, ať překonává rozdělení, předsudky a šovinismus.…

Týden modliteb za mládež - pátek 27. 3. 2015

Přímluvy Kristus nás vyzývá k následování i za cenu oběti. Abychom byli ochotni a schopni na jeho výzvu odpovědět, jak náleží, prosme ho a volejme k němu: Pane, smiluj se. Když máme potíž objevit své místo v církvi: Pane, smiluj se. Když je nám…

Týden modliteb za mládež - čtvrtek 26. 3. 2015

Přímluvy Kristus nás učí poznávat Otce a usilovat o jeho slávu. S důvěrou v jeho pomoc a posilu se obraťme k Otci a volejme: Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův: Posiluj svou církev ve věrnosti tvému slovu a tvým zaslíbením. Nauč nás s důvěrou očekávat…

Týden modliteb za mládež - středa 25. 3. 2015

Přímluvy Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme se proto k němu s důvěrou a volejme k němu: Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem národům srozumitelně a s láskou. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i…

Týden modliteb za mládež - úterý 24. 3. 2015

Přímluvy Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak byl povýšen Syn člověka. Pohleďme tedy s důvěrou ke Kristovu kříži a volejme k našemu Pánu: Kriste, smiluj se. Nad celou církví, nade všemi, kdo nesou a hlásají tvé jméno: Kriste, smiluj se. Nad těmi,…

Týden modliteb za mládež - pondělí 23. 3. 2015

Přímluvy Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme: Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce. Chraň nás před…

Týden modliteb za mládež - neděle 22. 3. 2015

Přímluvy Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme: Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce. Dej mladým lidem touhu…

Výzva k modlitbě P. Jiřího Kordy

Modlitby za nejmenší za nejmenší P. Jiří Korda, www.modlitbyzanejmensi.czBřezen 2015: Za obrácení katolických politiků pošlapávajících úctu k životu a rodině.Duben 2015: Za občany EU, kteří se nebojí hájit manželství, rodinu a děti. Chvála Kristu,…