Proč je třeba se modlit za signály.cz?

Jedno lidové přísloví říká: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání."

To znamená, že náš pohyb na vlnách signály.cz bez modlitby je jako plout na lodi bez kormidla. Můžeme doplout do závratných dálek nebo se též nehnout z místa.

Týdnem modliteb za signály.cz, který proběhne od 8. 11. - 15. 11. 2009, chceme společně našim loďkám dát kormidlo, aby ta moje loďka a zároveň celá flotila mířila tím správným směrem.

 

Jak vše bude probíhat?

Na tomto blogu bude na každý jednotlivý den připraven text z Písma, ktrátké zamyšlení a prosby. To všechno může sloužit jako inspirace pro chvíli ztišení a modlitby za signály.cz.

Fantazii se meze nekladou a proto každý další způsob jak se za signály.cz (tzn. za všechny uživatele, realizační tým a směřování signály.cz) modlit je jistě vítán. V tom případě budu rád, když mi naduchovni@signaly.cz krátce napíšeš jakou formu si zvolil/a.

Modlitba je rozhovor s Bohem, kéž je pro nás tento dialog (hovoření i naslouchání) posilou při plavbě na jedné vlně.

p. jenda+

Brožurka s doporučenými texty ke stažení

Texty jsou zde na celý týden, vždy jeden den na dvou stránkách.

doporucene-texty.pdf