Bože a Otče nás všech,
v jednotě s Ježíšem, svým Synem a naším Spasitelem,
jsi nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve.

Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám,
aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu.

Dej, ať příklad Svaté rodiny a moc Ducha svatého
pomáhají všem rodinám uskutečnit domov společenství a modlitby,
a shlédni zvláště na ty, které podstupují zkoušky,
aby vždy žily v pravdě a lásce.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Ježíši, Maria a Josefe, orodujte za nás!