Tiskové středisko ČBK na svém facebookovém profilu každý den uvádí jednu z devíti přímluvných modliteb, ke které se můžeme připojit i my na signálech.

Jedná se o sérii devíti přímluvných modliteb, které byly nedílnou součástí sobotní (20. 6. 2015) Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění, která se konala u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa.
První modlitbu nabízím již dnes (viz níže).

smíření

(foto mobilem: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

více info

 

1. Přímluvná modlitba vyznání hříchů

Modleme se, aby sám Duch Boží vzbudil v našich srdcích opravdovou lítost, aby naše vyznání bylo poctivé a když si připomínáme s pokorou viny minulosti, abychom se vydali na cestu pravého obrácení.

Pane Bože, tvá putující Církev, stále posvěcovaná krví tvého Syna, v každém čase v sobě zahrnuje členy zářící svatostí a jiné, kteří v neposlušnosti vůči tobě odporují její víře a svatému evangeliu. Ty, který zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní, odpusť nám naše viny a uděl nám, abychom byli uprostřed naší společnosti tvými autentickými svědky. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu, 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskového střediska ČBK