Obraz sv. Anny (patronky Orlických hor) u Sedloňovského Černého kříže
autorka obrazu: Jarmila HaldováBože, ty jsi dal svaté Anně milost,
být matkou nejsvětější Panny Marie,
Matky našeho Spasitele.

Dej, abychom podle jejího vzoru
s radostí vítali každý počatý život a svědomitě
plnili své rodičovské závazky.

Tobě, svatá Anno, svěřujeme ochranu
našich rodičů, domů a všeho, co máme.

Ochraňuj nás od veškerého nebezpečí,
abychom beze strachu a s vědomím
tvé pomoci mohli v míru plnit
povinnosti svého stavu, radostně Bohu
sloužit a dosáhnout věčné spásy.

Skrze Krista našeho Pána. Amen


Litanie ke sv. Anně