5.den - pondělí 12.10.2015

„Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást
a vodit k pramenům živé vody“
/Zj 7,17/
 
sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274/:
„Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být vzácnější než tato hostina, při níž se nám předkládá k požívání ne maso telat a kozlů jako kdysi v Zákoně, ale Kristus, pravý Bůh? Co je podivuhodnější než tato svátost? Žádná jiná svátost není také prospěšnější než tato. Jí se očišťují hříchy, rozmnožují ctnosti a duše se sytí hojností všech duchovních milostí.
/Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. l - 4. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven redakcí Revue Theofil/
 
 
Svět hladoví po životě, žízní po pravdě a lásce. Tuto touhu může nasytit jen Bůh. Pokrm a nápoj, který nabízí, nás vede přes hranice smrti k životu, který nekončí. Posiluje nás, ale skrze nás i lidi, které potkáváme.
 
Chci vidět v druhých lidech své bližní? Chovám se jako bližní? Vidím potřeby ostatních lidí a snažím se jim účinně pomáhat?
 
Bože Duchu svatý, radujeme se z tvé přítomnosti a pomoci a na přímluvu sv. Tomáše Akvinského tě prosíme, abys nás inspiroval k vnímavosti vůči potřebným, abychom ti v nich dokázali sloužit a oni aby nacházeli cestu k eucharistické hostině, jako záruce věčného života.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 
Pokračování novény pro další dny najdete na: www.nek2015.cz