Prostřednice

Možná si tento měsíc více uvědomujeme množství "titulů", které můžeme připojit Panně Marii před jméno nebo za jméno, zvlášť pokud se účastníme májových pobožností...

Dnes také mj. slavíme svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, prosme Ji tedy o vyprošení všech potřebných milostí:

 

Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě,
ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam,
ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit.

Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat,
mluvím jen, co je správné,
ať nesu radostné poselství všude, kde neláska se tmí,
víc s Bohem mluvím v slovech svých, než s druhými a o druhých.

Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh,
ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas a zas,
ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn.

Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné,
ať skutky mé jsou jako tvé,
když modlím se, když pracuji,
všechno rád Bohu daruji,
pomoc máš pro nás v rukou svých, Ježíše vidíš v trpících.

Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané,
ať také Boha miluje, mou ubohost, mé starosti přetaví žár tvé milosti.

Amen.