Dnešní liturgická památka Marie Magdalény se letos podle římského kalendáře nově slaví jako svátek!
Viz zpráva ze zdroje Tiskového střediska Svatého stolce z 10. června 2016 Papež povýšil památku Marie Magdalény na svátek


Více o sv. Máří Magdaléně v článku Liturgie týdne a Svatí na každý den

 


zdroj: www.cirkev.cz

 

Modlitba ke sv. Maří Magdaléně
Svatá Marie Magdaléno,
která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou,
pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti
a útěchy na touhy našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých
a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života,
i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému,
který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou,
abychom se stali zvěstovateli radosti
a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam,
kde schází pravý pokoj, víra a láska.
Amen.
(zdroj: Modlitba ke sv. Marii Magdaléně)