sv. prokopNa přímluvu sv. Prokopa Bůh uzdravuje
a osvobozuje od démonických svázaností i dnes:


Pane Ježíši Kriste,
který jsi prolil svou krev za moje hříchy

a zemřel za mne na kříži,
na mocnou přímluvu sv. Prokopa
osvoboď a uzdrav mne z ...

(jmenujme konkrétní závislost nebo nemoc).
Amen