Vstoupili jsme do čtvrtého týdne společné modlitby za web signály.cz. Tentokrát bychom chtěli prosit za nové uživatele, za dobrovolníky a spolupracovníky Signálů i za dobrou organizaci CSM v Olomouci

 

foto: www.pixabay.com, licence CC0

 

Týden od 7. 8. do 13. 8. 2017

 

1. Prosme Boha o požehnání do dalšího fungování Signálů. Kéž plní své poslání a slouží k dobrému. 

Věčný Bože, prosíme Tě o požehnání pro Signály, které chtějí být dílem Tvých rukou. Kéž jsou nástrojem šíření Tvého království v prostoru internetu. 

 

2. Prosme na za nově příchozí uživatele Signálů.

Dobrý Bože, prosíme Tě za nově příchozí uživatele Signálů. Ať zde naleznou křesťanské společenství, dobrou radu i poučení, ať mohou i skrze Signály zaslechnout Tvé pozvání k následování. 

 

3. Děkujme za všechny dobrovolníky a spolupracovníky Signálů.

Bože, děkujeme Ti za všechny, kdo dávájí dobrovolně svůj čas ke spolupráci na webu signály.cz. Děkujeme za všechny, kdo vybírají z blogů, dávají tipy na videa a fotky, schvalují akce, autorizují nebo se jinak podílejí na chodu Signálů. Kéž jim nechybí Tvé požehnání. 

 

4. Prosme za dobrou organizaci Celostátního setkání mládeže v Olomouci.

Věčný Bože. prosíme Tě za organizátory Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Kéž jejich práci a nasazení odměníš dobrým ovocem. Kéž se celá akce vydaří bez větších organizačních obtíží.