Každý z nás potřebujeme vzájemnou modlitební podporu, kterou můžeme najít mj. i tady na Signálech, ať už v modlitbě růžence, ve společenství Modlitba se signaly.cz, nebo nově i prostřednictvím přímluv.

Za vložené modlitební úmysly do nově zavedené záložky Přímluvy a za uživatele webu signály.cz je přibližně jednou za měsíc sloužena mše svatá.


Na zde vložené přímluvy v měsíci září, dárce a dobrovolníky signály.cz bude tedy sloužena bohoslužba

v kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce u Oder 

v neděli 17. 9. 2017 v 8:00

Mši svatou bude sloužit P. Zdenko Vavro