"Na prvním místě žádám,  aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti." (1 Tim 2,1-2)


  

foto: www.wikipedia.cz

Volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. Známe jejich výsledek, teprve nyní se ale otevírá prostor pro vítězné strany a jejich představitele, aby začali svou práci, aby začali uplatňovat moc, kterou jim voliči svým hlasováním svěřili. V příštích dnech pověří prezident budoucího premiéra sestavením vlády a začne vyjednávání mezi lídry stran, které se dostaly do PS. Nenechme toto dění jen tak plynout okolo nás. Vstupme do událostí následujících týdnů svou modlitbou!

"Já jsem ho nevolil, ať si dělá své." Nikoli, my nesmíme ponechat vládnoucí představitele samotné. Musíme je provázet modlitbou. Křesťané se mají za vládce modlit. Někdo řekne: "Ale otče, jak se mám modlit za toho, který dělá tolik špatností?" - Tím více to potřebuje. Modli se a čiň pokání za vládce. Přímluvná modlitba, jak krásně říká Pavel, je za všechny krále, za všechny, kdo mají moc. Proč? Abychom mohli vést život pokojný a klidný. Když je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch všechen lid.“ (papež František, kázání z Domu sv. Marty, 17. 9. 2017)

Jak se modlit? Sv. Pavel v listu Timotejovi zmiňuje prosby, přímluvy, díkůvzdání. Děkujme, že můžeme žít ve svobodné zemi a prosme, aby nám Bůh svobodu zachoval. Děkujme za vše dobré, z čeho se můžeme v této zemi těšit a buďme si vědomi toho, že to není samozřejmost. Prosme za politiky, aby dokázali vzdorovat pokušení a jednali ne ve svůj prospěch, ale ve prosěch těch, kterým vládnou. Vzývejme Ducha svatého, modleme se vlastními slovy, obětujme desátek růžence, starosti všedního dne, účast na mši svaté. Obracejme se na Boha s vírou, že On nezůstane vůči našim modlitbám netečný!