Pamatujete v modlitbě na Signály? V srpnu se můžete připojit k modlitbě za naše společenství, v nichž se odehrává významná část signálního života. 


Týden 6. - 12. srpna

Ženy, matky, manželky

Společenství Ženy, matky, manželky sdružuje 372 členek. Jsou mezi nimi ženy různého věku, profesí i zájmů, svobodné i vdané. Nejvíce aktivní jsou maminky malých dětí, jen v roce 2018 se v rámci společenství narodilo anebo ještě má narodit ke čtyřiceti miminkům.

Prosme Pána o požehnání pro společenství Ženy, matky, manželky. 

 

Týden 13. - 19. srpna

Mamut

Manželé, muži, tátové mají ve svém popisu: "Jsme chlapi. Máme rádi rituály. Bojujeme. Často sami se sebou. Někdy se v nás probudí malý kluk. Snažíme se věcem přijít na kloub. Občas jsme v některých věcech mírně natvrdlí. Uvnitř skrýváme netušené bohatství. Milujeme nejlépe na světě. A věříme, že každý průser, který se stane má svůj smysl a účel, který nás posune dál...!"

Kéž tedy Bůh žehná našim mužům a celému společnství Mamut.

 

Týden 20. - 26. srpna

Partnerská výchova v křesťanské rodině

Prosme za rodiče a vychovatele, kteří hledají správný přístup k dětem větším či menším. Kéž je Bůh vede v jejich snažení o výchovu budoucí generace.

 

Týden 27. srpna - 2. září

Na výzvu Signálů zareagovalo i jedno mimosignální společenství, které ale stojí o naši přímluvnou modlitbu. Jedná se o společenství mladých z Hradce Králové. Jak napsala jedna z jeho vedoucích Anežka: "Naší náplní a asi i jakýmsi cílem je vytvořit prostředí, kde se mladí lidé budou cítit dobře a kam se budou rádi vracet. V našem programu jsou zařazeny hry, různé úkoly na poznání sebe i druhých, modlitby, nějaký duchovní program nebo přednášky."

Vyprošujme tedy Boží požehnání také pro toto společenství, Anežku a Ondru, kteří ho mají na starost, a pro všechny, kdo se budou programu společenství nějakým způsobem účastnit. 

 

foto: www.pixabay.com