Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

Sk 27,22.34

„Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. (…) Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě.“

Ž 27

Mt 11,28–30

Zamyšlení

Jako křesťany náležející k různým církvím a tradicím, které mezi sebou nejsou zcela smířené, nás občas odradí, když nevidíme zřetelný pokrok směřující k viditelné jednotě. Někteří se dokonce vzdávají vší naděje a v jednotě vidí jen nedosažitelný ideál. Další zase jednotu vůbec nepovažují za nezbytnou součást vlastní křesťanské víry. Za dar viditelné jednoty se modleme s nezlomnou vírou, neochabující trpělivostí a nadějí, která vyčkává, a přitom důvěřujme láskyplné Boží prozřetelnosti. Pán v modlitbě prosil o jednotu pro svou církev a na cestě k ní nás doprovází. Nemůžeme se ztratit.

 

 

Modlitba

Bože milosrdenství,
jsme ztracení a chybí nám odvaha,
proto se utíkáme k tobě.
Vlij do nás svou naději.
Kéž naše církve doufají v jednotu a usilují o ni:
jednotu, za kterou tvůj Syn prosil v předvečer svého utrpení.
Prosíme o to skrze něj, který žije a kraluje
s tebou a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

 

 

Převzato z:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200106texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2020