Archiv Únor 2016

Kající litanie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, Pane Ježíši Kriste, Tys nás…

Modlitba za manželství

Modleme se zvláště tento týden za manželství. Neboť jak zní motto letošního právě probíhajícího národního týdne manželství: "Manželství je víc než kus papíru." Pro inspiraci můžeme použít slova modlitby manželů od P. Vojtěcha Kodeta: Pane Ježíši,…