Archiv Květen 2015

Sv. Zdislavo, oroduj za nás!

Sv. Zdislava (30. května) je patronka rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Svatá Zdislavo, matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve ochraňuj nás, kteří…

Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (odpověď: Budiž veleben) Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve…

Sv. Rita pro beznadějné případy

Dnes 22. 5. slavíme svátek sv. Rity z Cascie... Jsi zrovna v nějaké beznadějné situaci? Prožíváš obtížné zkoušky a nevíš si rady ve vztazích v rodině, v manželství? Nebo se hromadí jiné problémy, překážky a jejich řešení se zdá být nemožné? Pak je…

Modlitba za Dny víry

Jak jistě víte, již za 9 dní se v Praze koná evangelizační akce s názvem DNY VÍRY.Cílem je formou městských misií oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující…

Den modliteb za sdělovací prostředky - neděle 17.5.2015

Letošní poselství papeže Františka ke 49. světovému dni sdělovacích prostředků 17. května 2015 nese název "Sdílet rodinu: přednostní prostředí pro setkání v nezištné lásce". Dnešní výzva tedy spočívá v tom, abychom se znovu naučili vyprávět, a nejen…

Svatodušní novéna

Od pátku (letos tento pátek připadá na 15. května) po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí České biskupské konference určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křes­ťany ve světě. I letos, 10. května 2015, jsou stále aktuální Ježíšova slova o pronásledování pro jeho jméno.…

Modlitba k svatému Josefovi, ochránci rodin

Svatý Josefe, při nás stůj,dům tento i nás opatruj.Sešli z nebe požehnání,ať nás všeho zlého chrání. Ať se láska, svornost množí,bychom žili v bázni Boží.Ve ctnostech vždy prospívalia do nebe se dostali. Tak dnes k tobě voláme, a tvou lásku žádáme…