Týden modliteb za mládež - pondělí 23. 3. 2015

Přímluvy Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme: Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce. Chraň nás před…

Týden modliteb za mládež - neděle 22. 3. 2015

Přímluvy Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme: Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce. Dej mladým lidem touhu…

Výzva k modlitbě P. Jiřího Kordy

Modlitby za nejmenší za nejmenší P. Jiří Korda, www.modlitbyzanejmensi.czBřezen 2015: Za obrácení katolických politiků pošlapávajících úctu k životu a rodině.Duben 2015: Za občany EU, kteří se nebojí hájit manželství, rodinu a děti. Chvála Kristu,…

Modlitba za svět u příležitosti Světového setkání rodin ve Filadelfii roku 2015

Bože a Otče nás všech,v jednotě s Ježíšem, svým Synem a naším Spasitelem,jsi nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve. Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám,aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu. Dej, ať příklad…

Shromážděni pospolu - tip na modlitbu před jídlem

Shromážděni pospolu, když usedáme ke stolu, jak Pán Ježíš s učedníky, vzdáváme ti Bože díky. Za ty dary požehnané přijmi srdce odevzdané. Amen.

Každý den modlitba za jednu sekci signály.cz

Napadlo nás takové zlepšení, jak při každodenní modlitbě nezapomenout na signály.cz - každý den bychom zvlášť mysleli na jednu sekci.

Poděkování všem, kteří se za nás modlili

V týdnu modliteb za signály.cz jsme slavili památku mučedníka svatého Josafata. Biskupa v běloruském Vitebsku, který byl zavražděn pro vytváření a upevňování jednoty mezi Východem a Západem. Tento týden jsme též mohli zažít jednotu. Jednotu ve…

Brožurka s doporučenými texty k Týdnu modliteb za signály.cz

K Týdnu modliteb za signály.cz jsme připravili brožurku s doporučenými texty.

Začínáme

Proč je třeba se modlit za signály.cz? Jedno lidové přísloví říká: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání." To znamená, že náš pohyb na vlnách signály.cz bez modlitby je jako plout na lodi bez kormidla. Můžeme doplout do závratných dálek nebo…

Co je v životě důležité?

Co je vůbec důležité? Co je v životě člověka důležité? Byli jsme stvořeni do vztahu. A ve vzájemných vztazích také máme žít, jsou naší každodenní zkušeností (ať už pozitivní, nebo v některých případech i negativní). Byli jsme stvořeni do vztahu.…

« novější 1 4 7 9 10 11 12 starší »